Stari papir, staklo i plastiku možete odložiti u odgovarajuće spremnike ili odnijeti u reciklažno dvorište.
Ne bacajte papir. Za recikliranje papira troši se 70 posto manje energije nego za njegovu proizvodnju pomoću primarnih sirovina. Papir se u Europi reciklira tri do četiri puta. U kućnom otpadu papira ima čak jedna četvrtina i zato je važno izdvojiti ga – da se kao sirovina ukloni s odlagališta i da se ponovo iskoristi i reciklira.
Staklo se može reciklirati, ali i koristiti višekratno jer ne gubi svoja svojstva. Zato prije no što staklene boce i staklenke odložite u za to predviđene kontejnere, razmislite možete li ih ponovno iskoristiti.