Otpadnim vozilom smatra se motorno vozilo za prijevoz putnika koje osim vozačkog sjedala ima još najviše osam sjedala, motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona te motorno vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5).

Otpadno vozilo možete predati ovlaštenom skupljaču koji će vam prilikom preuzimanja isplatiti jednu kunu po kilogramu vozila. Skupljaču morate predati otpadno vozilo u cijelosti, što znači da ima sve osnovne dijelove (motor, mjenjač, kotače s gumama, akumulator, stakla i sl.) te presliku prometne dozvole vozila.

Ako vozilo nije u voznom stanju, možete nazvati ovlaštenog skupljača da odveze vaše vozilo do privremenog skladišta. U tom slučaju također vam pripada naknada od jedne kune po kilogramu vozila.
Popis ovlaštenih skupljača otpadnih vozila možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost