Otpadna maziva ulja preuzimaju ovlašteni skupljači otpadnih ulja, a njihov popis se nalazi na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Građani nisu obvezni odvojeno prikupljati otpadna ulja, ali ako možete, predajte ih u reciklažno dvorište.