euT

eu str invT

opkk

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Unaprjeđenje web stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Otpadni  tiskarski  toneri  kao  komponente  pisača,  fax  uređaja, multifunkcijskih i sličnih uređaja sadrže po okoliš štetne tvari. Zbog  toga  je  važno  da  se  tonerski  ulošci  ne  odbacuju  u komunalni otpad, već da se odvoje od ostalog otpada i predaju ovlaštenoj tvrtci na zbrinjavanje.

Spectra-Media posjeduje  dozvolu  za  sakupljanje  i recikliranje odbačenih tonera, izdanu  od  strane  Ministarstva zaštite okoliša i prirode  te uz  suradnju  sa  ovlaštenim  partnerima  organizira  sakupljanje  istih  na  cijelom teritoriju Hrvatske. Svim pravnim osobama koje predaju otpadne tonere na zbrinjavanje izdaje se Prateći list za otpad (Obrazac PL-O), dokument propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14), kao dokaz da je otpad zbrinut na zakonom propisani način. Dodatne informacije u vezi preuzimanja starih tonera možete dobiti na:tel: 01/ 3385-500fax: 01/3385-500 email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Zadano
  • Naslov
  • Datum
  • Slučajno
  • Stari papir, staklo i plastiku možete odložiti u odgovarajuće spremnike ili odnijeti u reciklažno dvorište.Ne bacajte papir. Za recikliranje papira troši se 70 posto manje energije nego za njegovu proizvodnju pomoću primarnih sirovina. Papir se u Europi reciklira tri do četiri puta. U kućnom otpadu papira ima čak jedna četvrtina
  • Besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju fizičke osobe s područja grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj uz predočenje osobne iskaznice.TELEFON: 049/501-040 Radno vrijeme: Pon-pet: 09:00 - 16:00 Sub: 08:00 - 13:00 Otpad koji se zaprima: PAPIR ambalaža od papira i kartona METAL ambalaža od metala STAKLO staklena ambalaža PLASTIKA
  • U EE otpad spadaju veliki i mali kućanski uređaji, informatička i telekomunikacijska oprema, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema (osim žarulja sa žarnom niti), električni i elektronički alati, igračke, oprema za razonodu i sportska oprema, medicinski proizvodi, instrumenti za praćenje i kontrolu i automatski samoposlužni uređaji. Ako kupite elektronički ili električni
  • Proizvođač pića koji na tržište stavlja ambalažu od pića obuhvaćenu sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom sustava povratne naknade.U trgovinu možete vratiti PET, staklenu ili limenu ambalažu od pića zapremine veće od dva decilitra na kojoj je oznaka sustava povratne naknade (povratna naknada 50 lp).Trgovina vam mora
  • Otpadna maziva ulja preuzimaju ovlašteni skupljači otpadnih ulja, a njihov popis se nalazi na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Građani nisu obvezni odvojeno prikupljati otpadna ulja, ali ako možete, predajte ih u reciklažno dvorište.
  • Otpadnim vozilom smatra se motorno vozilo za prijevoz putnika koje osim vozačkog sjedala ima još najviše osam sjedala, motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona te motorno vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5). Otpadno vozilo možete predati ovlaštenom skupljaču koji
više... svi...